“ถั่งเช่า” เป็นสมุนไพรที่พบได้บริเวณแถบทุ่งหญ้าบนภูเขาสูงระดับ
3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลในประเทศจีนและทิเบต โดยเกิดจาก
หนอนชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนที่ราบสูงซึ่งจะฝังตัวจำศีลอยู่ใต้ดินใน
ฤดหูนาว เพราะในช่วงเวลานั้นพื้นดินจะถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งและ
หิมะ เมื่อหมดฤดหูนาวและเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ น้ำแข็งและหิมะเริ่ม
ละลาย หนอนเหล่านี้จะกินสปอร์เห็ดซึ่งพัดไปกับน้ำแข็งที่ละลาย
แล้วและตกไปที่พื้นดิน และเมื่อถึงฤดูร้อนสปอร์เห็ดจะเจริญเติบโต
ในตัวหนอนอีกทีโดยสร้างเส้นใยในตัวหนอนจนกลายเป็นเห็ดใน
ที่สุด ชาวจีนจึงเรียกสมุนไพรนี้ว่า “ตังถังเช่า” ซึ่งแปลว่า
“ฤดูหนาวเป็นหนอน ฤดูร้อนเป็นหญ้า”
และถ้าย้อนเรื่องราวกลับไปในอดีตกันเล็กน้อย ในช่วงเวลาที่ชนเผ่า
ผู้อาศัยอยู่ที่ราบสูงทิเบตได้เลี้ยงจามรีไว้เป็นจำนวนมาก โดยจามรี
สามารถปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศบนภูเขาและที่ราบสูงในทิเบต
ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลมากขนาดนี้ได้อย่างน่าแปลกใจ ชนเผ่าเหล่านี้
จึงเริ่มสังเกตเห็นว่า เป็นเพราะจามรีจะชอบกินหญ้าที่เป็นถั่งเช่าเป็น
พิเศษ พวกเขาจึงเริ่มเก็บถั่งเช่าขึ้นมารับประทาน ทำให้ชนเผ่าได้รับรู้
ถึงสรรพคุณในการบำรุงร่างกายของถั่งเช่าที่ทำให้ต่อสู้กับอากาศ
ที่มีออกซิเจนน้อยได้ และคนทิเบตจึงนิยมรับประทานถั่งเช่าเรื่อยมา
นอกจากนี้ ในยุคหนึ่งที่นักกีฬาของประเทศจีนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น
ทั้งในเรื่องศักยภาพในการแข่งขันและความสามารถของนักกีฬาจน
สามารถเทียบเท่ากับนักกีฬาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้
ภายหลังเป็นที่ทราบกันว่าการส่งเสริมกีฬาของประเทศจีนนั้นได้ให้
นักกีฬารับประทานถั่งเช่าเป็นประจำ เพราะการรับประทานถั่งเช่า
ช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อได้