ขั้นตอนการเก็บถั่งเช่าก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจ โดยทั่วไปถั่งเช่า
จะแทงก้านขึ้นมาเมื่อหิมะละลายหมดแล้ว ทว่ามองด้วยตาเปล่า
อาจมอง
ไม่เห็น การเก็บถั่งเช่าจึงต้องใช้วิธีการคลานไปกับพื้น
คอยเพ่งและแยกว่าอันไหนคือหญ้าอันไหนคือถั่งเช่า และเพราะ
การเก็บถั่งเช่าไม่ใช่
เรื่องทำได้ง่ายเช่นนี้ ในหนึ่งวันอาจจะเจอถั่งเช่า
แค่ 1-2 ตัวหรือบางครั้งอาจไม่เจอเลย โดยขนาดตัวที่ควรเก็บ
อยู่ระหว่าง 2 -5 เซนติเมตร

นอกจากนี้จะใช้วิธีการสังเกตด้วยวิธีธรรมชาติก็ได้ โดยถั่งเช่าจะ
มีตา 2 ข้าง ขา 2 ข้าง ขาหลอก 4 คู่ ขาจริง 3 คู่ ลองนับปล้อง
ดูผิวและ
ดมกลิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าเวลาที่เราเก็บจากธรรมชาติจะ
ไม่มีถั่งเช่าอื่นปะปน โดยส่วนที่เป็นเห็ดจะดูคล้ายเถาไม้แห้งมี
สีน้ำตาลอ่อนไปจนถึง
น้ำตาลเข้ม ส่วนที่เป็นหนอนจะดูคล้าย ๆ
ไม้กระบองสีออกเหลืองหรือเหลืองทอง ทั้งหมดนี้คือส่วนที่นำมา
ทำยาได้

สำหรับการเลือกซื้อถั่งเช่านั้น ปัจจุบันในตลาดจะมีทั้งแบบธรรมชาติ
หรือการเพาะเลี้ยงเองเป็นทางเลือก โดยมีสายพันธุ์ให้เลือก
มากกว่า
600 สายพันธุ์ ซึ่งจากการทดสอบนั้น ถั่งเช่าสายพันธุ์
Cordyceps Sinensis เป็นสายพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงสุดและ
ออกฤทธิ์ได้ดีที่สุด